De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website.

Elk vertrouwen dat je in deze informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico. We nemen geen verantwoordelijkheid voor enige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie, producten, diensten of andere beschikbare materialen via deze website voldoen aan jouw specifieke vereisten.

Deze website kan ook links naar andere websites bevatten die niet onder onze controle vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die op die websites worden geuit.

Elke vorm van reproductie, verspreiding, retransmissie of wijziging van de inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Mocht je van mening zijn dat de inhoud op deze website inbreuk maakt op jouw auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, verzoeken we je vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we de kwestie kunnen onderzoeken en eventuele noodzakelijke maatregelen kunnen treffen.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Aangepast op 28 mei 2023