Nieuws

Maatregelen coronavirus2020

Geachte relatie,

Gezien de recente ontwikkeling en het verhoogd risico op besmetting door het coronavirus, hebben wij als Zogedrukt.nl maatregelen genomen om de gevolgen voor onze mensen, onze klanten en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te borgen. Onderstaande maatregelen gaan vandaag, 16 maart 2020, in, tot en met 6 april aanstaande.

Wij volgen als Zogedrukt.nl de richtlijnen en het advies van de overheid. Onze locatie in Goudriaan is geopend. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze klanten te bedienen vanuit Goudriaan.

Productie

Onze productie draait op volle toeren. Wij hebben de ploegendiensten zo ingericht dat er geen fysiek contact meer is tussen de medewerkers bij werkoverdracht.

Kantoor

Onze interne teams, die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, zijn zo opgesplitst dat er zo min mogelijk contact met elkaar is om besmetting te voorkomen. Waar mogelijk wordt er door de werknemers thuis gewerkt.

Buitendienst

Onze ondersteunende- en externe (sales)werknemers werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn op de vertrouwde werktijden bereikbaar via e-mail en telefoon. Onze werknemers zullen de komende weken niet bij u op bezoek komen en ook afspraken op de drukkerij worden tot een minimum beperkt.

Leveranciers

Onze leveranciers mogen hun goederen afleveren op de daarvoor bestemde plekken. Om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden, vragen wij onze leveranciers zelf hun bon af te tekenen. Zij mogen het bedrijfspand niet betreden.

Wij houden de ontwikkelingen betreffende het coronavirus nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig verdere maatregelen. Wij vertrouwen erop dat deze preventieve genomen maatregelen voor nu voldoende zijn Uw gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers heeft op dit moment onze hoogste prioriteit. Daar handelen we ook naar.

Mocht u meer informatie wensen of hebt u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Zogedrukt.nl of bellen naar het algemene nummer 0183 583333.

Mogen wij u vragen deze communicatie verder te verspreiden naar alle betrokkenen binnen uw organisatie.

Met vriendelijke groet,

De directie van Zogedrukt.nl